معرفی سایت های ورزشی

یک-varzesh3.com                                            دو- perspolisnews.com                   سه-  perspolis-club.com                                  چهار-arteshesorkh.com                   پنج-havadaresorkh.com                                    شش-esteghlali.com                     بقیه سایت ها به منبوط به افراد میباشد                                                                   هفت-نادر دست نشانdastneshan.ir                 هشت-هواداران علی پروینaliparvin7.ir  نه- هواداران ناصر حجازی- nasserhejazi.net        ده-هواداران قلعه نوییghalehnoei.com یازده-اکبر میثاقیانmisaghian.com                     دوازده-مسی lionel-messi.eu              سیزده-توتیfrancescototti.com                       چهارده-مارادوناmaradona10.ni                                                              

/ 0 نظر / 22 بازدید