جملات پ ن پ

1-رفتم دکتر منشی گفت شما مریضید گفتم:پ ن پ  میکروب ام امدم خودم را معرفی کنم

2-رفته بودم جنگل یه شیره خابیده بود دوستم گفت این شیره گفتم پ ن پ گربس باباش مرده ریش گذاشته                                                                                                 3-توصف بربری بودم شاتر میگه بربری میخوای گفتم پ ن پ
اومدم از شاگردت تایپ کردن یاد بگیرم
4-به دوستم میگم خودکارو بده میگه میخوای بنویسی گفتم پ ن پ واسش شلوار گرفت میخوام تنش کنم
5-زنگ زدم به دوستم فوت میکنم میگه مزاحمی میگم پ ن پ  نسل جدید کولر گازی ام


/ 0 نظر / 8 بازدید