سوالات شرعی

1-باسخ به سوالات در سایت pasokhgoo.ir                                                                2-شماره ی09640                                                                                                 3-آیت..سید علی خامنه ای02517743271                                                                 4-آیت..وحید خراسانی02517740611                                                                         5-آیت..علی سیستانی02517741415                                                                       6-آیت...مکارم شیرازی02517743110                                                                         7-همچنین میتوانید در سایت missagh.orgاز شماره ها وسایت های دیگر مراجع اطلاع بیابید

/ 0 نظر / 8 بازدید